Sony Xperia X Performance - Addició i edició de contactes

background image

Addició i edició de contactes

Per afegir un contacte

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Toqueu .

3

Si heu sincronitzat els vostres contactes amb un o més comptes i voleu afegir un

contacte per primera vegada, heu de seleccionar el compte al qual voleu afegir el

contacte. Com a alternativa, feu un toc a

Contacte del telèfon si només voleu

utilitzar i desar aquest contacte al dispositiu.

4

Introduïu o seleccioneu la informació que desitgeu per al contacte.

5

Quan hàgiu acabat, toqueu

DESA.

Un cop hàgiu desat un contacte en un compte, aquest compte apareixerà com el compte per

defecte on es desaran els contactes la propera vegada que n'afegiu un. Si voleu modificar el

compte en què es desen els contactes, cal que torneu a crear el contacte i el deseu al compte

correcte.

Si afegiu un signe més i el codi de país abans del número de telèfon del contacte, no caldrà

que torneu a editar el número quan feu trucades des de l'estranger.

Per editar un contacte

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Toqueu el contacte que vulgueu editar i, a continuació, toqueu .

3

Editeu la informació que desitgeu.

4

Quan hàgiu acabat, toqueu

DESA.

Alguns serveis de sincronització no us permeten editar detalls de contactes.

Per afegir una imatge a un contacte

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Toqueu el contacte que vulgueu editar i, a continuació, toqueu .

3

Toqueu i, a continuació, seleccioneu un mètode per afegir la imatge de

contacte i editar-la com desitgeu.

4

Una vegada afegida la imatge, toqueu

DESA.

També podeu afegir una imatge a un contacte directament des de l'aplicació

Àlbum. Si voleu

afegir una imatge que està guardada en un compte en línia, primer heu de baixar la imatge.

Per personalitzar el to de trucada per a un contacte

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Toqueu el contacte que vulgueu editar i, a continuació, toqueu .

3

Toqueu >

Defineix el to trucada.

4

Seleccioneu una opció de la llista o toqueu per seleccionar un fitxer de música

desat al dispositiu i, a continuació, toqueu

Fet.

5

Toqueu

DESA.

Per enviar totes les trucades al correu de veu d'un contacte

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Toqueu el contacte que vulgueu editar i, a continuació, toqueu .

3

Toqueu i marqueu la casella de selecció

Trucades a la bústia de veu.

4

Quan hàgiu acabat, toqueu

DESA.

Per bloquejar un número de telèfon

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Toqueu i, a continuació,

Bloqueja els números.

3

Toqueu

Afegeix un número i introduïu el número de telèfon per al qual vulgueu

bloquejar trucades i missatges de text.

4

Toqueu

Bloqueja.

84

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per suprimir contactes

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Toqueu sense deixar anar el contacte que vulgueu suprimir.

3

Per suprimir diversos o tots els contactes, marqueu les caselles de selecció que hi

ha al costat dels contactes que vulgueu suprimir.

4

Toqueu i, a continuació,

Suprimeix el contacte.

5

Toqueu

SUPRIMEIX per confirmar.

Per editar la vostra pròpia informació de contacte

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, .

2

Toqueu

Jo i, a continuació, .

3

Introduïu la informació nova o feu els canvis que vulgueu.

4

Quan hàgiu acabat, toqueu

DESA.

Per crear un contacte nou a partir d'un missatge de text

1

A la

Pantalla d'inici, toqueu i, a continuació, cerqueu i toqueu .

2

Toqueu la icona que hi ha al costat del número de telèfon i, a continuació, toqueu

Desa.

3

Seleccioneu un contacte existent o toqueu

Crea un contacte nou.

4

Editeu la informació de contacte i toqueu

DESA.