Sony Xperia X Performance - Interneti- ja MMS-i seaded

background image

Interneti- ja MMS-i seaded

Kui Wi-Fi-võrk pole saadaval, peab teil multimeediumsõnumite saatmiseks ja Internetile

juurdepääsuks olema toimiv, õigete Interneti- ja MMS-teenuse

(multimeediumsõnumiteenuse) seadetega mobiilandmeside ühendus. Siin on esitatud

mõned näpunäited.

Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite korral on Interneti- ja MMS-i seaded teie

seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate hakata kohe Internetti kasutama ja

multimeediumsõnumeid saatma.

Need seaded on võimalik alla laadida Wi-Fi kaudu.

Interneti- ja MMS-i seadeid saate igal ajal seadmes käsitsi lisada, muuta või kustutada.

Kui te Interneti- või MMS-i seaded kogemata kustutate, laadige need uuesti alla.

Kui te ei saa mobiilsidevõrgu kaudu Interneti-ühendust luua või multimeediumsõnumside

ei toimi, kuigi Interneti- ja MMS-i seaded on seadmesse alla laaditud, vaadake

veebiaadressil

www.sonymobile.com/support/

tõrkeotsingu näpunäiteid võrgu

levipiirkonna, mobiilandmeside ja MMS-i probleemide kohta.

Kui energia säästmiseks on sisse lülitatud STAMINA-režiim, peatatakse kogu

mobiilandmeside, kui ekraan on välja lülitatud. Kui see põhjustab ühendusprobleeme,

välistage mõne rakenduse ja teenuse peatamine või inaktiveerige ajutiselt STAMINA-

režiim.

Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, saab ainult seadme omanik (ehk peamine

kasutaja) menüüst Seaded Interneti- ja sõnumsideseadeid alla laadida, kuid allalaaditud

seaded rakendatakse kõigile kasutajatele.

Interneti- ja MMS-i seadete allalaadimine

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikuid

Seaded > Rohkem > Interneti-seaded.

3

Koputage valikut

NÕUSTU. Pärast seadete edukat allalaadimist kuvatakse

olekuribale ja mobiilandmesideühendus lülitatakse automaatselt sisse.

Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust või

Wi-Fi-võrguühendusi. Minge takistustevabasse avatud ruumi või aknale lähemale ja proovige

uuesti.

46

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Interneti- ja MMS-i seadete käsitsi lisamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage valikut

Pöörduspunktinimed > .

5

Puudutage valikut

Nimi ja sisestage soovitud nimi ning seejärel puudutage valikut

OK.

6

Puudutage valikut

APN ja sisestage pöörduspunkti nimi, seejärel puudutage

valikut

OK.

7

Sisestage muu nõutav teave. Kui te ei tea, missugust teavet sisestada, pöörduge

lisateabe saamiseks oma võrguoperaatori poole.

8

Kui olete valmis, koputage nuppu ja seejärel nuppu

SALVESTA.

Allalaaditud Interneti ja MMS-i seadete vaatamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage valikut

Pöörduspunktinimed.

5

Lisateabe nägemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.