Sony Xperia X Performance - Režiim Hõivatud

background image

Režiim Hõivatud

Saate oma seadme panna režiimi Hõivatud ja määrata käsitsi, kui kaua režiim Hõivatud

kestab. Samuti saate eelmäärata seadme automaatse režiimi Hõivatud.

Režiimi Mitte segada aktiveerimine

1

Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba kahte sõrme kasutades täiesti

alla.

2

Otsige üles ja valige .

3

Tehke valik ja puudutage seejärel valikut

Valmis.

Režiimide Hõivatud/Värin/Heli kiire vahetamine

1

Vajutage helitugevusklahvi üles või alla, kuni kuvatakse , või .

2

Režiimide Värin/Heli kiireks vahetamiseks koputage valikut

või . Režiimi

Hõivatud aktiveerimiseks vajutage värinarežiimis helitugevusklahvi.

56

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Režiimi Mitte segada ajaintervallide määramine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli > Mitte segada> Automaatsed reeglid.

3

Valige kellaaeg või sündmus, mille ajaks režiim Mitte segada määrata, või lisage

uus reegel.

4

Sisestage reeglile soovitud nimi ja puudutage seejärel valikut

OK

5

Otsige üles ja valige

Päevad, märkige ära sobivate päevade märkeruudud ning

puudutage seejärel valikut

Valmis.

6

Algusaja kohandamiseks puudutage valikut

Algusaeg ja valige väärtus ning

puudutage seejärel valikut

OK.

7

Lõppaja kohandamiseks puudutage valikut

Lõppaeg ja valige väärtus ning

puudutage seejärel valikut

OK. Teie seade on valitud ajaintervalli jooksul režiimil

Mitte segada.

Režiimi Hõivatud erandite määramine

Saate valida, millist tüüpi teadaannetel on lubatud režiimis Hõivatud helisignaale

aktiveerida ja filtreerida erandid vastavalt sellele, kellelt need tulevad. Enamlevinud

erandite tüübid on järgmised:

sündmused ja meeldetuletused;

kõned;

sõnumid;

äratused.

Erandite sidumine konkreetsete kontaktitüüpidega

1

Puudutage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli > Mitte segada > Lubatud vaid prioriteediga.

3

Puudutage valikut

Kõned või Sõnumid.

4

Tehke valik.