Sony Xperia X Performance - Näyttöasetukset

background image

Näyttöasetukset

Näytön kirkkauden säätäminen manuaalisesti valaistuksesta riippumatta

1

Napauta aloitusnäytössä .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Näyttö ja poista sitten toiminto käytöstä

napauttamalla

Kirkkauden säätö -liukusäädintä (jos toiminto on käytössä).

3

Napauta

Kirkkaustaso.

4

Säädä kirkkautta vetämällä liukusäädintä.

Säätämällä kirkkautta pienemmälle saat akun kestämään pidempään.

Värinä kosketuksesta -toiminnon käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen

1

Napauta aloitusnäytössä .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Ääni > Muut äänet.

3

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla

Kosketusvärinä-

liukusäädintä.

Näytön sammutusta edeltävän valmiusajan säätäminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Näyttö > Virransäästö.

3

Valitse asetus.

Voit sammuttaa näytön nopeasti painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

Fonttikoon muokkaaminen

1

Napauta aloitusnäytössä .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Näyttö > Kirjasimen koko.

3

Valitse haluamasi asetus.

58

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Näytön koon säätäminen

1

Napauta aloitusnäytössä .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Näyttö > Näyttökoko.

3

Valitse haluamasi asetus vetämällä liukusäädintä.

Näytön valkotasapainon muokkaaminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Näyttö > Valkotasapaino.

3

Muokkaa valkotasapainoa vetämällä liukusäätimet haluamiisi kohtiin.

Jos haluat palauttaa valkotasapainon oletusasetukset, napauta >

Oletusarvot.

Älykäs taustavalon hallinta

Älykäs taustavalon hallinta pitää näytön päällä, kun laitetta pidetään kädessä. Kun asetat

laitteen alas, näyttö sammuu valmiustila-asetuksen mukaisesti.

Älykkään taustavalon käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Näyttö > Älykäs taustavalon ohjaus.

3

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.

Hansikastila

Hansikastilan avulla voit pitää hansikkaita kädessäsi ja silti selata laitteen näyttöä.

Hansikastilaa käytettäessä näytön kosketuskohdassa näkyy osoitinrengas.

Hansikastilan käyttöönotto

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta > Asetukset > Näyttö > Käsinetila.

2

Ota toiminto käyttöön napauttamalla liukusäädintä.

Herkkyys määräytyy näytön ja näyttöä selaavan sormen välisen kosketusalueen koon mukaan.

Näytön kiinnittäminen

Näytön kiinnityksellä voit määrittää laitteen näyttämään vain tietyn sovelluksen näytön.

Jos esimerkiksi pelaat peliä ja kosketat vahingossa Koti-navigointinäppäintä, näytön

kiinnitys estää aktiivisen pelisovellusnäytön pienennyksen. Tätä ominaisuutta voi käyttää

myös silloin, kun lainaat laitteen jollekulle muulle, etkä halua hänen käyttää kuin yhtä

sovellusta. Voit esimerkiksi lainata laitteen jollekulle valokuvan ottamista varten ja

kiinnittää kamerasovelluksen näyttöön, jotta henkilö ei voi käyttää kovin helposti muita

sovelluksia, kuten sähköpostia.

Näytön kiinnittäminen ei toimi turvavälineenä eikä se täysin estä muita käyttäjiä poistamasta

kiinnitystä ja käyttämästä laitetta. Jos haluat suojata tietoja, määritä laite pyytämään näytön

lukituksen PIN-koodia, salasanaa tai kuviota, ennen kuin näytön kiinnityksen voi poistaa.

Näytön kiinnittämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Näytön kiinnitys.

3

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.

4

Jos olet ottanut näytön kiinnittämisen käyttöön, voit ottaa lisäsuojaustoiminnon

käyttöön tai poistaa sen käytöstä napauttamalla

Vaadi avauskuvio

kiinnityspoistoon -liukusäädintä.

Näytön kiinnitykseen ei tarvita kuviota, PIN-koodia eikä salasanaa.

59

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Näytön kiinnittäminen

1

Varmista, että näytön kiinnittäminen on aktivoitu laitteessa.

2

Avaa sovellus ja siirry sen näytön kohdalle, jonka haluat kiinnittää.

3

Napauta .

4

Voit tuoda -näytönkiinnityskuvakkeen näkyviin sipaisemalla ylöspäin.

5

Napauta .

6

Napauta näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa

Selvä.

Näytön kiinnittämisen poistaminen

Napauta kiinnitetyn näytön kohtaa , kunnes näytön kiinnitys poistetaan.

Jos olet valinnut suojausasetuksen, kun otit näytön kiinnityksen käyttöön, sinun on avattava

laitteen lukitus kuviolla, PIN-koodilla tai salasanalla, ennen kuin näytön kiinnityksen voi

poistaa.