Sony Xperia X Performance - Yhteystietojen siirtäminen

background image

Yhteystietojen siirtäminen

Yhteystiedot voidaan siirtää uuteen laitteeseen usealla tavalla. Voit synkronoida online-

tilillä olevat yhteystiedot tai tuoda ne suoraan toisesta laitteesta.

Yhteystietojen siirtäminen verkkotilin avulla

Jos synkronoit vanhan laitteen tai tietokoneen yhteystiedot verkkotilin kanssa, esimerkiksi
Google Sync™- tai Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

-tilin kanssa, voit siirtää

yhteystiedot uuteen laitteeseen kyseisen tilin avulla.

Uuden laitteen yhteystietojen synkronointi synkronointitilin kanssa

1

Kun

Aloitusnäyttö on auki, napauta > .

2

Napauta ja napauta sitten

Hallinnoi tilejä.

3

Napauta tiliä, jonka kanssa haluat synkronoida yhteystiedot, ja napauta sitten >

Synkronoi nyt.

Yhteystietojen synkronointi synkronointitilin kanssa edellyttää, että kirjaudut kyseiseen tiliin.

Muita tapoja yhteystietojen siirtämiseen

Yhteystiedot voidaan siirtää vanhasta laitteesta uuteen usealla tavalla. Voit esimerkiksi
kopioida yhteystiedot muistikortille, käyttää Bluetooth

®

-tekniikkaa tai tallentaa

yhteystiedot SIM-kortille. Lisätietoja yhteystietojen siirtämisestä vanhasta laitteesta on

asiaankuuluvassa käyttöoppaassa.

Yhteystietojen tuominen muistikortilta

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta sitten > .

2

Paina ja napauta sitten

Tuo/vie > Tuo SD-kortilta tai sisäiseen muistista (.vcf-

tiedosto).

3

Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.

4

Napauta

SD-kortti.

5

Valitse tuotavat tiedostot napauttamalla.

79

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Yhteystietojen tuominen Bluetooth

®

-tekniikalla

1

Varmista, että Bluetooth

®

-toiminto on päällä ja laite on näkyvissä.

2

Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja

hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.

3

Aloita tiedostonsiirto napauttamalla

Hyväksy.

4

Vedä tilariviä alaspäin. Kun siirto on valmis, napauta ilmoitusta.

5

Napauta vastaanotettua tiedostoa ja valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.

Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta

Kun siirrät yhteystietoja SIM-kortille tai SIM-kortilta, jotkin yhteystiedot saattavat näkyä

kohteessa kahdesti tai useammin. Saat ohjeet tämän välttämiseen kohdasta

Kaksinkertaisten

merkintöjen välttäminen yhteystietosovelluksessa

sivulta 81.

1

Kun

Aloitusnäyttö on auki, napauta > .

2

Napauta ja napauta sitten

Tuo/vie.

3

Valitse SIM-kortti.

4

Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.

5

Voit tuoda yksittäiset yhteystiedot etsimällä ne ja napauttamalla niitä. Voit tuoda

kaikki yhteystiedot napauttamalla >

Tuo kaikki.