Sony Xperia X Performance - Ngapiki output swara

background image

Ngapiki output swara

Sampeyan bisa ngapiki swara piranti kanthi ngaktifake setelan kapisah kanthi manual,

kayata Equaliser lan swara Surround. Sampeyan bisa ngaktifake Dynamic normaliser

kanggo minimalake bedane volume antarane lagu utawa video. Sampeyan uga bisa

ningkatake kwalitas file lagu sing dikompres nyedhaki kwalitas Audio Resolusi dhuwur

nalika nggunakake piranti kuping tanpa kabel.

Mbanterake output swara kanthi otomatis

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Setelan audio.

3

Aktifake fungsi

ClearAudio+ kanthi nutul panggeser.

Ngatur setelan swara kanthi manual

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Setelan audio.

3

Yen fungsi

ClearAudio+ diaktifak, tutul panggeser kanggo mateni.

4

Tutul

Efek swara > Ekualiser.

5

Atur setelan swara kanthi nyeret tombol pita frekuensi munggah utawa mudhun.

Pangaturan setelan swara metu kanthi manual ora ana pengaruhe marang aplikasi komunikasi

swara. Contone, kwalitas swara ing telpon swara ora genti.

64

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nyuda bedaning volume nganggo Dynamic normaliser

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Setelan audio.

3

Pateni fungsi

DSEE HX kanthi nutul panggeser, yen lagi aktif.

4

Aktifake fungsi

Normaliser dinamika kanthi nutul panggeser.

Ningkatake kwalitas file lagu sing dikompres

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Setelan audio.

3

Aktifake fungsi

DSEE HX kanthi nutul panggeser.

Setelan iki mung kasedhiya kanggo piranti kuping nirkabel sing ndhukung Audio resolusi

dhuwur.