Sony Xperia X Performance - Widget

background image

Widget

Widget iku aplikasi cilik sing bisa langsung digunakake ing layar Ngarep. Widget uga

fungsi minangka trabasan. Contone, widget Cuaca ngidini sampeyan ndeleng informasi

cuaca dhasar kanthi langsung ing layar Ngarep. Nalika nutul widget, aplikasi Cuaca

wutuh bakal mbukak. Sampeyan bisa ngundhuh widget tambahan saka Google Play™.

Nambahake widget menyang layar Ngarep

1

Tutul terus area kothong ing

Layar Ngarep nganti piranti kedher, banjur tutul

Widget.

2

Golek banjur tutul widget sing arep ditambahake.

Ngowahi ukuran widget

1

Tutul terus widget nganti piranti kedher, banjur culake widget. Yen widget bisa

diowahi ukurane, contone, widget Tanggalan, pigura sing disorot lan titik sing

diowahi ukurane bakal katon.

2

Seret titik kasebut mlebu utawa metu kanggo nyilikake utawa nggedhekake

widget.

3

Kanggo negesake ukuran anyar widget, tutul ngendi wae ing

Layar Ngarep.

Mindhah widget

Tutul terus widget nganti piranti kedher, banjur seret widget menyang panggonan

anyar.

28

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mbusak widget

Tutul terus widget nganti piranti kedher, banjur seret widget menyang

Busak saka

layar ngarep.