Sony Xperia X Performance - Фотосуреттер мен бейнелерді жасыру

background image

Фотосуреттер мен бейнелерді жасыру

Альбомны

ң бастапқы экранынан кез келген фотосуреттерді және бейнелерді жасыруға болады.

Фотосуреттер мен бейнелер альбомны

ң бастапқы экранынан жасырылғаннан кейін

«Жасырыл

ған» қалтасынан ғана көруге болады.

114

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Фотосуретті не бейнені жою үшін

1

«Альбом» ішінде жасыру керек фотосуретті немесе бейнені т

үртіңіз.

2

Құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

Жасыру > OK тарма

ғын түртіңіз.

Жасырын фотосуреттер мен бейнелерді көру үшін

1

«Альбом»

қолданбасында белгішесін түртіңіз, содан кейін Жасырын параметрін

т

үртіңіз.

2

К

өру үшін фотосуретті немесе бейнені түртіңіз.

3

Келесі фотосуретті немесе бейнені к

өру үшін солға шертіңіз. Алдыңғы фотосуретті немесе

бейнені к

өру үшін оңға шертіңіз.

Фотосуретті немесе бейнені көрсету үшін

1

«Альбом»

қолданбасында белгішесін түртіңіз, содан кейін Жасырын параметрін

т

үртіңіз.

2

К

өрсету қажет фотосуретті немесе бейнені түртіңіз.

3

Құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

4

Жасырмау опциясын т

үртіңіз.