Sony Xperia X Performance - Datums un laiks

background image

Datums un laiks

Varat mainīt ierīces datumu un laiku.

Datuma manuāla iestatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Datums un laiks un piesitiet pie tiem.

3

Atspējojiet funkciju

Autom. datums un laiks, piesitot slīdnim.

4

Piesitiet vienumam

Datuma iestatīšana.

5

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi vai izmantojiet bultiņas, lai iestatītu vēlamo datumu.

6

Piesitiet vienumam

Labi.

Laika manuāla iestatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet vienumam .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Datums un laiks un piesitiet pie tiem.

3

Atspējojiet funkciju

Autom. datums un laiks, piesitot slīdnim.

4

Piesitiet pie

Laika iestatīšana.

5

Atlasiet stundas un minūtes vērtības.

6

Piesitiet vienumam

Labi.

Laika joslas iestatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Datums un laiks un piesitiet pie tiem.

3

Atspējojiet funkciju

Automātiskā laika josla, piesitot slīdnim.

4

Piesitiet vienumam

Laika joslas izvēle.

5

Atlasiet iespēju.