Sony Xperia X Performance - Zvanu saņemšana

background image

Zvanu saņemšana

Ja saņemat ienākošo zvanu, kad ierīce atrodas miega režīmā vai ekrāns ir bloķēts,

tālruņa lietotne tiek atvērta pa visu ekrānu un ar SIM ikonu tiek norādīts, kurai SIM kartei

pienāk šis zvans. Ja saņemat ienākošu zvanu, kad ekrāns ir aktīvs, ienākošais zvans tiek

parādīts kā peldošs paziņojums, proti, minimizētā logā, kas peld tajā brīdī atvērtā ekrāna

augšpusē, un ar SIM1 vai SIM2 tiek norādīts, kurai SIM kartei pienāk šis zvans. Kad

pienāks šāds paziņojums, varat izvēlēties — atbildēt uz zvanu un atvērt tālruņa lietotnes

ekrānu vai noraidīt zvanu un palikt pašreizējā ekrānā.

Atbildēšana uz zvanu, kad ekrāns ir neaktīvs

Kad pienāk zvans, vienumu velciet pa labi.

Atbildēšana uz ienākošu zvanu, kad ekrāns ir aktīvs

Kad pienāk zvans, brīdinājuma paziņojumā, kas ir redzams ekrāna augšpusē,

pieskarieties

ATBILDĒT.

Tā vietā, lai atbildētu uz zvanu, varat pāriet uz galveno tālruņa lietotnes ekrānu, pieskaroties

brīdinājuma paziņojuma logam. Izmantojot šo metodi, jūsu rīcībā ir vairāk iespēju zvana

pārvaldīšanai. Piemēram, varat izvēlēties noraidīt zvanu, nosūtot ziņu.

Zvana noraidīšana, kad ekrāns ir neaktīvs

Kad pienāk zvans, velciet vienumu pa kreisi.

Zvana noraidīšana, kad ekrāns ir aktīvs

Kad pienāk zvans, brīdinājuma paziņojumā, kas ir redzams ekrāna augšpusē,

piesitiet vienumam

Noraidīt.

Tā vietā, lai noraidītu zvanu, varat pāriet uz galveno tālruņa lietotnes ekrānu, piesitot

brīdinājuma paziņojuma loga augšdaļai. Šādi jūsu rīcībā ir vairāk zvana pārvaldīšanas iespēju.

Piemēram, varat izvēlēties noraidīt zvanu, nosūtot ziņu,.

72

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu

Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Zvana noraidīšana, izmantojot īsziņu

Varat noraidīt zvanu, izmantojot īsziņu, kas automātiski tiek nosūtīta zvanītājam un

saglabāta šī kontakta Ziņapmaiņas sarunā.
Varat atlasīt kādu no vairākām iepriekš definētajām ziņām ierīcē vai izveidot jaunu ziņu.

Varat arī izveidot savas personalizētās ziņas, rediģējot iepriekš definētās.

Zvana noraidīšana ar īsziņu, kad ekrāns ir neaktīvs

1

Kad saņemat ienākošo zvanu, piesitiet vienumam

ATBILDĒŠANAS IESPĒJAS.

2

Atlasiet iepriekš norādītu ziņu vai piesitiet vienumam

Rakstīt jaunu ziņu.

Zvana noraidīšana ar īsziņu, kad ekrāns ir aktīvs

1

Saņemot ienākošo zvanu, pieskarieties tā paziņojuma loga augšējai daļai, kurā ir

redzams tālruņa numurs vai kontaktpersonas vārds.

2

Pieskarieties

ATBILDĒŠANAS IESPĒJAS.

3

Atlasiet iepriekš norādītu ziņu vai pieskarieties vienumam

Rakstīt jaunu ziņu.

Otra zvana noraidīšana, izmantojot īsziņu

1

Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, piesitiet vienumam

ATBILDĒŠANAS IESPĒJAS.

2

Atlasiet iepriekš norādītu ziņu vai piesitiet vienumam

Rakstīt jaunu ziņu.

Zvana noraidīšanai izmantotās īsziņas rediģēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Sameklējiet un piesitiet

Iestatījumi > Zvani, izvēlieties SIM karti un tad piesitiet

Noraidīt zvanu ar ziņu.

3

Piesitiet rediģējamajai ziņai un pēc tam veiciet nepieciešamās izmaiņas.

4

Piesitiet vienumam

Labi.