Sony Xperia X Performance - Tetapan akaun e-mel

background image

Tetapan akaun e-mel

Untuk mengalihkan keluar akaun e-mel daripada peranti anda

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

E-mel.

3

Tekan , kemudian ketik

Tetapan.

4

Pilih akaun yang anda hendak alih keluar.

5

Ketik

Padam akaun > OK.

Untuk menukar kekerapan semakan peti masuk

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

E-mel.

3

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

4

Pilih akaun yang diingini.

5

Ketik

Kekerapan penyemakan > Kekerapan semakan dan buat pilihan.

Untuk menetapkan pembalasan auto Tiada di Pejabat dalam akaun Exchange

ActiveSync

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik E-mel.

2

Tekan , kemudian ketik

Tetapan.

3

Pilih akaun EAS (Exchange ActiveSync) di mana anda ingin menetapkan

pembalasan auto Tiada di Pejabat.

4

Ketik

Di luar pejabat.

5

Ketik penggelangsar untuk mendayakan fungsi tersebut.

6

Jika perlu, tandakan kotak semak

Tetapkan julat masa dan tetapkan julat masa

untuk pembalasan auto.

7

Masukkan mesej Tiada di Pejabat anda dalam medan teks isi.

8

Ketik

OK untuk mengesahkan.

93

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.