Sony Xperia X Performance - Pomoc v ponukách a aplikáciách

background image

Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností funkciu pomoci, ktorú v

jednotlivých aplikáciách zvyčajne označuje ikona .