Sony Xperia X Performance - Veľkosť písma

background image

Veľkosť písma

Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť textu zobrazeného v zariadení, zapnite možnosť

Veľkosť písma.

Nastavenie veľkosti písma

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Prístupnosť.

3

Ťuknite na položku

Veľkosť písma a potom ťuknutím na rozsah vyberte želanú

veľkosť písma.