Sony Xperia X Performance - Nastavitve e-poštnega računa

background image

Nastavitve e-poštnega računa

Odstranjevanje e-poštnega računa iz naprave

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

E-pošta.

3

Pritisnite in nato tapnite

Nastavitve.

4

Izberite račun, ki ga želite odstraniti.

5

Tapnite

Izbriši račun > V redu.

Spreminjanje pogostosti preverjanja v mapi »Prejeto«

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

E-pošta.

3

Tapnite in nato

Nastavitve.

4

Izberite želeni račun.

5

Tapnite

Pogostost preverjanja > Pogostost preverjanja in izberite eno od

možnosti.

Nastavitev samodejnega odgovora ob odsotnosti v računu Exchange ActiveSync

1

Odprite

Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite E-pošta.

2

Pritisnite in nato tapnite

Nastavitve.

3

Izberite račun EAS (Exchange ActiveSync), za katerega želite nastaviti samodejni

odgovor ob odsotnosti.

4

Tapnite

Odsoten.

5

Tapnite drsnik, da omogočite funkcijo.

6

Po potrebi potrdite polje

Nastavite časovni obseg in nastavite časovni obseg za

samodejni odgovor.

7

V polje z besedilom za telo besedila vnesite svoje sporočilo ob odsotnosti.

8

Tapnite

V redu, da potrdite.

91

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.