Sony Xperia X Performance - Uporaba prenosa podatkov med potovanjem

background image

Uporaba prenosa podatkov med potovanjem

Ko potujete in ste zunaj domačega mobilnega omrežja, boste za dostop do interneta

morda morali uporabiti prenos podatkov prek mobilnega omrežja. V takem primeru

morate v svoji napravi aktivirati prenos podatkov med gostovanjem. Ko aktivirate prenos

128

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

podatkov med gostovanjem, boste morda morali plačati dodatne stroške. Priporočamo,

da vnaprej preverite ustrezne stroške prenosa podatkov.

Če uporabljate napravo, ki jo uporablja več uporabnikov, se morate morda za aktiviranje ali

dezaktiviranje prenosa podatkov med gostovanjem prijaviti kot lastnik, torej kot glavni

uporabnik.

Omogočanje ali onemogočanje prenosa podatkov med gostovanjem

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Izberite kartico SIM.

4

Tapnite drsnik

Podatk. gost. v tuj. omr., da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Prenosa podatkov med gostovanjem ne morete aktivirati, ko je mobilni prenos podatkov

izklopljen.