Sony Xperia X Performance - Ura

background image

Ura

Nastavite lahko enega ali več alarmov, za zvok alarma pa lahko uporabite katero koli

zvočno datoteko, shranjeno v napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi.
Prikazana oblika zapisa ure za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošne

nastavitve ure, na primer 12-urna ali 24-urna.

1

Dostop do zavihka »Alarmi«

2

Dostop do zavihka »Svetovna ura«

3

Dostop do zavihka »Štoparica«

131

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

4

Dostop do zavihka »Odštevalnik«

5

Prikazati možnost za trenutni zavihek

6

Odpiranje nastavitev datuma in ure

7

Vklop ali izklop alarma

8

Dodajanje novega alarma

Nastavitev novega alarma

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Ura.

3

Tapnite .

4

Tapnite

Ura in izberite želeno vrednost.

5

Tapnite

V redu.

6

Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.

7

Tapnite

Shrani.

Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

Tapnite

Dremanje.

Izklop alarma, ko se vklopi

Povlecite v desno.

Če želite izklopiti dremanje, dvakrat tapnite vrstico stanja, da odprete podokno z obvestili, in

nato tapnite .

Urejanje obstoječega alarma

1

Poiščite in tapnite

Ura in nato alarm, ki ga želite urediti.

2

Naredite želene spremembe.

3

Tapnite

Shrani.

Vklop ali izklop alarma

Poiščite in tapnite

Ura ter povlecite drsnik ob alarmu, da ga vklopite oz. izklopite.

Brisanje alarma

1

Poiščite in tapnite

Ura ter se dotaknite alarma, ki ga želite izbrisati, in ga in

pridržite.

2

Tapnite

Izbriši alarm in nato še Da.

Nastavitev zvoka alarma

1

Poiščite in tapnite

Ura in nato alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite

Zvok alarma in izberite možnost ali pa tapnite in izberite glasbeno

datoteko.

3

Tapnite

Dokončano in nato še Shrani.

Če želite več informacij o prilagajanju glasnosti alarma, si oglejte

Nastavitve glasnosti

na

strani 59.

Prilagajanje glasnosti alarma

1

Poiščite in tapnite

Ura in nato alarm, ki ga želite urediti.

2

Drsnik za glasnost pod možnostjo

Glasnost alarma povlecite na želeno mesto.

3

Tapnite

Shrani.

Nastavitev ponavljajočega se alarma

1

Poiščite in tapnite

Ura in nato alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite

Ponovi.

3

Potrdite polja za ustrezne dni in tapnite

V redu.

4

Tapnite

Shrani.

132

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Aktiviranje vibriranja za alarm

1

Poiščite in tapnite

Ura in nato alarm, ki ga želite urediti.

2

Potrdite polje

Vibriranje.

3

Tapnite

Shrani.

Nastavitev delovanja stranskih tipk

1

Poiščite in tapnite

Ura ter izberite alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite

Delovanje stranskih tipk in izberite želeno delovanje stranskih tipk, ko jih

pritisnete med alarmom.

3

Tapnite

Shrani.

133

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.