Sony Xperia X Performance - Bërja e një foto të ekranit

background image

Bërja e një foto të ekranit

Mund të rregjistroni imazhet e palëvizshme në çdo ekran në pajisjen tuaj si një foto të

ekranit. Fotot e ekranit që bëni ruhen automatikisht në Album.

Për të nxjerrë një pamje të çastit

1

Shtypni pak çaste tastin e energjisë derisa të shfaqet një dritare konfirmimi.

2

Trokitni lehtë .

Mund të nxirrni po ashtu një pamje të çastit duke shtypur për pak çaste tastin e energjisë dhe

tastin e volumit poshtë në të njëjtën kohë. Pas nxjerrjes së pamjes së çastit, mund t'i lëshoni

tastet.

Për të parë pamjen tuaj të çastit

Trokitni lehtë dy herë te shiriti i statusit për të shfaqur Panelin e njoftimeve dhe më

pas trokitni lehtë te pamja e çastit që dëshironi të shikoni.

Mund t'i shikoni po ashtu pamjet e çastit tek aplikacioni Albumi.