Sony Xperia X Performance - Zaštita SIM kartice

background image

Zaštita SIM kartice

Svaku SIM karticu koju koristite na uređaju možete zaključati i otključati pomoću PIN

(Personal Identification Number) koda. Kada je SIM kartica zaključana, pretplata

povezana sa karticom je zaštićena od zloupotrebe, što znači da treba da unesete PIN

svaki put kada pokrenete uređaj.
Ako PIN neispravno unesete više puta od maksimalno dozvoljenog broja pokušaja, vaša

SIM kartica će postati blokirana. U tom slučaju morate uneti PUK (Personal Unblocking

Key), a zatim i novi PIN. PIN i PUK dobijate od mrežnog operatera.

Podešavanje ili uklanjanje zaključavanja SIM kartice

1

Na početnom ekranu tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Podešavanje zaključavanja SIM kartice.

3

Izaberite SIM karticu.

4

Tapnite na klizač

Zaključav. SIM kartice da biste omogućili ili onemogućili

zaključavanje SIM kartice.

5

Unesite PIN kôd SIM kartice i tapnite na

U redu. Zaključavanje SIM kartice je sada

aktivno i svaki put kada ponovo pokrenete uređaj moraćete da unesete PIN.

Promena PIN koda SIM kartice

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost >

Podešavanje zaključavanja SIM kartice i tapnite na njih.

3

Izaberite SIM karticu.

4

Tapnite na stavku

Promeni SIM PIN.

5

Unesite PIN stare SIM kartice i dodirnite

U redu.

6

Unesite PIN nove SIM kartice i dodirnite

U redu.

7

Ponovo otkucajte PIN nove SIM kartice i dodirnite

U redu.

Otključavanje blokirane SIM kartice pomoću PUK koda

1

Unesite PUK kôd i tapnite na

.

2

Unesite novi PIN kôd i tapnite na stavku

.

3

Ponovo unesite novi PIN kôd i tapnite na

.

Ako unesete netačan PUK kôd previše puta, morate da se obratite mrežnom operateru kako

biste dobili novu SIM karticu.