Sony Xperia X Performance - Pagda-download ng mga application sa Google Play™‎

background image

Pagda-download ng mga application sa Google Play™

Ang Google Play™ ay ang opisyal na online na store ng Google para sa pag-download

ng mga application, laro, musika, pelikula at aklat. May kasama itong parehong libre at

binabayarang application. Bago mo simulang mag-download mula sa Google Play™,

tiyaking mayroon kang gumaganang koneksyon sa internet, mas mainam sa

pamamagitan ng Wi-Fi para limitahan ang mga singil sa trapiko ng data. Para sa higit

pang impormasyon, tingnan ang

Pagpayag o pagtanggi sa mga awtomatikong update

sa application

sa pahinang 67.

Para magamit ang Google Play™, kailangan mo ng Google™ account. Maaaring hindi

available ang Google Play™ sa lahat ng bansa o rehiyon.

Upang mag-download ng application mula sa Google Play™

1

Mula sa

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Play Store.

3

Maghanap ng item na gusto mong i-download sa pamamagitan ng pagba-browse

ng mga kategorya, o sa pamamagitan ng paggamit ng function ng paghahanap.

4

Tapikin ang item upang matingnan ang mga detalye nito, at sundin ang mga

tagubilin upang makumpleto ang pag-install.

Maaaring kailangan ng ilang application na mag-access ng data, mga setting at iba't ibang

mga function sa iyong device upang gumana nang ayos. Mag-install at magbigay lang ng mga

pahintulot sa mga application na pinagkakatiwalaan mo. Maaari mong tingnan ang mga

pahintulot na ibinigay sa isang na-download na application at palitan din ang status ng mga ito

sa pamamagitan ng pagtapik sa application sa ilalim ng

Mga Setting > Apps.