Sony Xperia X Performance - Pagsasaayos sa iyong mga mensahe

background image

Pagsasaayos sa iyong mga mensahe

Upang tanggalin ang isang mensahe

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin , pagkatapos ay hanapin at tapikin .

2

Tapikin ang pag-uusap na naglalaman ng mensahe na gusto mong tanggalin.

3

Pindutin nang matagal ang mensaheng gusto mong tanggalin, pagkatapos ay

tapikin ang

Mag-alis ng mensahe > Tanggalin.

Upang magtanggal ng mga usapan

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Tanggalin ang mga pag-uusap.

3

Markahan ang mga checkbox para sa mga pag-uusap na nais mong tanggalin,

pagkatapos ay tapikin ang >

Tanggalin.

93

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang lagyan ng star ang isang mensahe

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang pag-uusap na gusto mong buksan.

3

I-touch at tagalan ang mensahe na gusto mong lagyan ng star, pagkatapos ay

tapikin ang

Magdagdag ng star.

4

Upang alisin ang star sa isang mensahe, i-touch at tagalan ang mensaheng may

star, pagkatapos ay tapikin ang

Tanggalin ang star.

Upang tingnan ang mga naka-star na mensahe

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mensahe nalagyan ng star.

3

Lumilitaw ang lahat ng mga naka-star na mensahe sa isang listahan.

Upang maghanap ng mga mensahe

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang .

3

Ipasok ang iyong mga keyword sa paghahanap. Lalabas sa isang listahan ang

mga resulta ng paghahanap.