Sony Xperia X Performance - Cihazınızda tanı testlerini çalıştırma

background image

Cihazınızda tanı testlerini çalıştırma

Xperia™ Diagnostics uygulaması belirli bir fonksiyonu test edebilir veya Xperia™

cihazınızın düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için tam tanı testi

çalıştırabilir.
Xperia™ Diagnostics şunları yapabilir:

Xperia™ cihazınızdaki olası donanım veya yazılım sorunlarını belirleyebilir.

Uygulamaların cihazınızda ne kadar iyi çalıştığını analiz edebilir.

Önceki 10 gün boyunca bırakılan çağrı sayısının kaydını tutabilir.

Yüklenen yazılımları tanımlayabilir ve cihazınız hakkında yararlı bilgiler sunabilir.

Xperia™ Diagnostics uygulaması Sony tarafından üretilen çoğu Android™ cihazında önceden

yüklüdür. Diagnostics seçeneği

Ayarlar > Telefon hakkında altında veya Destek

uygulamasındaki

ARAÇLAR menüsünde bulunmuyorsa, Play Store™ uygulamasını kullanarak

basit bir sürümünü indirebilirsiniz.